Friday, 27 Apr 2018
You are here: Home NCCC di Pentas Media Pentas Media 2007 Utusan Malaysia : Peranan Pengguna Menjaga Alam Sekitar
Utusan Malaysia : Peranan Pengguna Menjaga Alam Sekitar PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 September 2009 14:18

Rencana

PENGGUNA juga berperanan menjaga dan memperbaiki kualiti alam sekitar di negara ini. Apa maknanya kenyataan itu?

Ertinya, orang perseorangan, masyarakat, institusi serta para pengusaha seharusnya bertanggungjawab dalam mengekalkan dan memperbaiki keadaan alam sekitar kita.

Pendek kata pula, ia harus dilakukan dalam semangat bekerjasama.

Manusia dan alam sekitar mesti mengelakkan kesan-kesan kemusnahan yang banyak berlaku.

Langkah awal boleh menyelamatkan negara, melebihi usaha-usaha yang harus diambil apabila keadaan sudah bertukar buruk.

Pada hari ini, kita lihat di sekeliling, kemusnahan yang dilakukan oleh manusia telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air, udara, tanah dan hidupan di muka bumi ini.

Justeru pentingnya mengelakkan berlaku pencemaran alam sekitar, kita mesti menghalakan usaha-usaha ke arah ini dan untuk menjaga keselamatan serta memperbaiki keadaan alam sekitar kita.

Kita mempunyai hak untuk mendapatkan kedudukan hidup yang secukupnya serta keadaan alam sekitar yang mempunyai nilai.

Sumber-sumber semula jadi negara kita, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan dan haiwan mesti dikawal keselamatannya.

Kesanggupan alam sekitar kita untuk menghasilkan sumber-sumber penting yang boleh diperbaharui mesti dipelihara dan jika mungkin dikekalkan dan diperbaiki.

Pencemaran alam sekitar harus diminimumkan bagi memastikan kerosakan serius atau yang tidak boleh diperbaiki, tidak terjadi ke atas hidupan atau sistem alam semula jadi.

Kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan menguruskan dengan bijak kehidupan liar dan tempat asalnya.

Keselamatan alam semula jadi termasuk hidupan liar mesti diberi perhatian dalam perancangan sosioekonomi.

Pendekatan panduan dan selaras ke arah rancangan pembangunan adalah diseru supaya diadakan.

Anak-anak pula perlu diberi pelajaran mengenai alam sekitar. Alat-alat sebaran am harus menyebarkan dengan luas penerangan-penerangan mengenai alam sekitar yang semakin buruk.

Adalah perlu menanamkan perasaan mengambil berat ke atas alam sekitar, di hati anak-anak muda juga orang-orang dewasa.

Kerajaan telah mengambil tindakan untuk:-

* Merangkakan satu rekaan yang lengkap untuk mengawal pencemaran dengan menyenarai, mengenali setiap punca-punca pencemaran dan kuantiti bahan pencemaran yang dikeluarkan dan sebagainya.

* Menyelamatkan alam semula jadi mesti diberi perhatian sepenuhnya dalam perancangan kebangsaan.

* Di kawasan-kawasan di mana diadakan projek-projek saintifik, nilai-nilai rekreasi harus diisytiharkan sebagai tanah simpanan atau taman-taman bagi mengekalkan keindahan semula jadinya.

* BULBIR SINGH ialah bekas Presiden Persatuan Pengguna Negeri Sembilan.