Monday, 29 Nov 2021
You are here: Home Mengenai NCCC Proses Pengendalian Aduan
Proses Pengendalian Aduan PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 13 August 2009 11:30

Peringkat Pertama

 1. Aduan diterima dari pihak pengadu/pengguna oleh NCCC
 2. Pegawai akan merekodkan aduan dalam data aduan dan memastikan makulmat penuh serta mempunyai bukti yang kukuh.( Maklumat seperti : Nama Penuh, No Kad Pengenalan, Alamat dan sebagainya)
 3. Pegawai Aduan akan menganalisa aduan pengguna

Peringkat Kedua

 1. Selepas menganalisa, pegawai aduan akan mengambil tindakan yang berikut:
 2. Menasihatkan pihak pengadu supaya merujuk kepada pihak berkuasa yang relevan; atau
 3. Pihak NCCC akan merujuk terus kepada pihak yang dituntut bagi pihak pengadu. Pihak NCCC akan melakukan tindakan seperti menghantar surat aduan kepada  pihak yang dituntut ataupun mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah  yang diadu
 4. Pihak yang dituntut dimaksudkan bahawa pihak yang diadu oleh pihak pengguna
   

Peringkat Ketiga

 1. Pihak NCCC akan menerima maklum balas daripada pihak berkuasa ataupun pihak yang dituntut
 2. Maklum balas akan disalurkan kepada Pihak pengadu untuk tindakan selanjutnya
 3. Peringkat Akhir
 4. Aduan diselesaikan

 

CARTA ALIRAN PENGENDALIAN ADUAN

 

Aduan Pengguna

 

 

NCCC

 

 

 

Rekod Aduan

 

 

 

Analisis Aduan/Klasifikasi

 

 

 

Khidmat Aduan/ Perundingan

 

atau

 

 

 
 • Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

 •      Pihak Dituntut
 • Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Malaysia

 
 • Biro Pengantaraan Kewangan

 
 • Pihak Berkuasa Tempatan

 
 • Biro Pengaduan Awam

 
 • Jabatan-jabatan Kerajaan

 
 • NGO

 

 

 

 

 

 

Maklum Balas/ Tindakan

 

 

Penyelesaian Masalah

Last Updated on Monday, 14 September 2009 15:45